Feriekoloni for eldre

Vi ønsker å gi et tilbud til hjemmeboende eldre, som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å reise på ferie alene.

Aldersgruppe: 70 til 95 år

I desember 2020  reiser vi på førjulstur til  Merket Røde Kors senter i Tisleidalen Valdres. 

Dagen fylles med aktiviteter for de som ønsker. 

Målgruppen er hjemmeboende eldre som er mobile og som er stand til å ta vare på seg selv, men som kanskje ikke har helse eller økonomi til å komme seg på tur på egenhånd.

Pris pr person er kr 1950 og kr 100 i tillegg for enerom. Dette inkluderer overnatting, alle måltider, aktiviteter, og reise. 

Hvis dette høres ut som noe for deg, eller noen du kjenner kan du ta kontakt med Askim Frivilligsentral på telefon 488 67 452 mandag – torsdag mellom 09:00 – 15:00, eller mail på post@askim.frivilligsentral.no, og du kan også du kan stille innom oss!

2020 © Askim frivilligsentral