Flyktningguide

Frivillige som tar med seg bosatte flyktninger på turer rundt i lokalmiljøet for å bli kjent, f.eks kraftsasjonen, Askim Havn, museet, sykehjemmet m.m.
Flere aktiviteter

Askim kulturhus

Frivillige har mange oppg...

Badevenn

En badevenn er med elever...

Besøksvenner

Besøker eldre og andre so...

Følge

Frivillige følger eldre t...

Gjenbruket

Gjenbruket er som et "Kin...

Gode naboer i Askim

Gode naboer er en sammens...

2018 © Askim frivilligsentral