Spise sammen med:

På Løkentunet stiller hver ukedag 2 frivillige opp for å hente beboere fra omsorgsboligene til et sosialt middagsmåltid.

Aldersgruppe: For alle

Dette er et tilbud som har vart over mange år. I tillegg er 2 frivillige på en avdeling 2 dager pr. uke for å gå tur med noen.

2019 © Askim frivilligsentral