Velferdstiltak for frivillige

Daglig leder kaller inn alle grupper, og gjerne med den aktuelle leder i kommunen hvor den enkelte gruppe utøver frivillighet.

Dette gjøres 2-3 ganger i året. Der er det rom for diskusjon og tilbakemeldinger fra virksomhetene. I tillegg forsøker sentralen å arrangere sommer- og juleavslutning for alle.

2021 © Askim frivilligsentral