Mandag 17 Februar
kl. 10:00 - 12:00 Flyktningeguide Frivilligsentralen
Frivillige som tar med seg bosatte flyktninger på turer rundt i lokalmiljøet for å bli kjent, f.eks kraftsasjonen, Askim Havn, museet, sykehjemmet m.m.
Flere kalenderoppføringer
2020 © Askim frivilligsentral