Mandag 25 Mai
kl. 10:00 - 12:00 Flyktningeguide (Avlyst) Frivilligsentralen
Frivillige som tar med seg bosatte flyktninger på turer rundt i lokalmiljøet for å bli kjent, f.eks kraftsasjonen, Askim Havn, museet, sykehjemmet m.m.
2020 © Askim frivilligsentral