Båttur for eldre på Glomma

Onsdag 11.mai hadde arbeidsgruppa for "Båttur for eldre på Glomma" sitt siste arbeidsmøte.
Nå er alt på plass og båten tar med seg 30 eldre, elver fra Askim Videregående skole, representanter for kultur og Frivillingsentralen, fra Gansvika brygge til Askim Havn den 25.mai.

Det blir underholdning, bespisning og selvfølgelig et foredrag om reiseruten langs Glomma.
Det er utrolig hva kan få til i lokalmiljøet når alle legger godviljen til.

Takk også til alle sponsorer!

Vi ønsker alle en riktig god tur!


Italia105

2023 © Askim frivilligsentral