Opplev Solbergfosslinna og Askim havn

Interessegruppa for lys på Solbergfosslinna har fått penger fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til et arrangement for å synliggjøre gavene som er gitt til Solbergfossllinna og Askim Havn. Dagen blir søndag 14.oktober. Start kl. 13.00 og avslutning kl. 18.00.

Interessegruppa ønsker derfor å arrangere en familiedag slik at Askims innbyggere blir bedre kjent med den flotte traseen som nå er tilrettelagt for tur og hygge i naturen.

Interessegruppa består av en liten gruppe entusiaster og vil ikke kunne stå for arrangementet alene. Rådet for Folkehelse og Frivillighet er forespurt og sagt seg villige til å stille opp.

Transport fra Askim til Solbergfoss: Buss fra start i Askim – Egne biler som fylles opp –

Sykle – Løpe – Gå – Andre transportmuligheter vil også bli undersøkt.

I tillegg er det ønskelig at flere lag/foreninger kan bli med som samarbeidspartnere

Event Partner Norge AS – Ole Johan Retteraasen står for alt salg i Solbergfoss.

2024 © Askim frivilligsentral