Rådet for frivillighet og folkehelse i Askim.

Hvordan skal rådet jobbe inn i den nye storkommunen?

Rådet består av organisasjoner, menigheten, næringslivet og kommunen.

Rådet har ansvar for frivillighetsmeldingen i kommunen, og arrangerer en stor fest for alle frivillige i Askim en gang i året, gjerne 5.desember.


2023 © Askim frivilligsentral