Stiftelsen Askim Prestegård

Prestegårdens venner med sine frivillige har tatt ansvar for hus og hage, arrangerer konserter og temakvelder. Har du lyst til å være en del av dette, så ta kontakt.

2024 © Askim frivilligsentral