Lesevenn

Dette er et samarbeid med Askim bibliotek.

Frivillige reiser til institusjoner og hjem til brukere og leser aviser, bøker eller annet etter ønske fra den enkelte bruker.

Askim kulturhus

Frivillige har mange oppg...

Flyktningguide

Frivillige som tar med se...

Følge

Frivillige følger eldre t...

Gjenbruket

Gjenbruket er som et "Kin...

Handling

Enkelte eldre/uføre har f...

Individuell datahjelp

Her vil du få individuell...

2018 © Askim frivilligsentral