Lesevenn

Dette er et samarbeid med Askim bibliotek.

Frivillige reiser til institusjoner og hjem til brukere og leser aviser, bøker eller annet etter ønske fra den enkelte bruker.

Flere aktiviteter

Askim kulturhus

Frivillige har mange oppg...

Badevenn

En badevenn er med elever...

Besøksvenner

Besøker eldre og andre so...

Flyktningguide

Frivillige som tar med se...

Følge

Frivillige følger eldre t...

Gjenbruket

Gjenbruket er som et "Kin...

2018 © Askim frivilligsentral